Kredyt technologiczny – co to jest?

Kto o kredyt technologiczny może się ubiegać?

Kredyt technologiczny (http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/) to instrument finansowego wsparcia. Są to pieniądze, która mają na celu pomóc wszelkich przedsiębiorstwom, które wdrażają na rynek nowe technologie. Warunek, który trzeba spełnić, aby się w ogóle ubiegać o wsparcie jest właśnie przynależność do małych przedsiębiorstw, mikro przedsiębiorstw czy też średnich przedsiębiorstw czy też innowacyjności technologii, którą się chce dofinansować. Firmy, które składają wniosek o technologiczny kredyt prowadzić muszą działalność na terenie naszego kraju, a więc Polski.

Pośredniczącą instytucją, która udziela informacji odnośnie technologicznego kredytu oraz publikująca harmonogramy czy też listę aktualności jest BGK, a  więc Bank Gospodarstwa Krajowego. Oferowany jest dodatkowy generator specjalny od wniosków oraz także listy dokumentów, które są niezbędne do zgłoszenia prawidłowego danej kandydatury. Znaleźć tam ten można całe listy beneficjentów, którzy pomoc uzyskali w edycjach wcześniejszych.

A na co dokładnie zostać mogą przeznaczone pieniążki, które są przyznane w ramach tejże pomocy? Gdy jesteśmy przedsiębiorcom, a tak naprawdę nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie, to powinniśmy się dokładnie zapoznać ze wszelkimi informacjami znajdującymi się na stronie instytucji już wspomnianej w naszym tekście. Na pewno okażą się one niesamowicie potrzebne oraz pouczające. Jakby nie było musimy mieć rozeznanie w tychże kwestiach. Bez odpowiedniej wiedzy nie poradzimy sobie ze wszelkimi dokumentami, wnioskami oraz innymi papierami. Możemy mieć z tym kłopot. Jednak jakby nie było naprawdę warto starać się o kredyt technologiczny, ponieważ kredyt ten jest przede wszystkim dla nas ogromną szansą. Nie pozwólmy sobie, aby taka szansa została zmarnowana.

Obraz rawpixel z Pixabay